11. augustil Raadiku 8b/3 keldrite tühjendamine

Lugupeetud Raadiku 8b/3 keldri kasutajad!

Teavitage haldurit oma keldri numbrist, kuni 10. augustini.

Kes ei anna märku oma keldri numbrist, nende keldrid tühjendatakse 11. augustil!
Teavitada:
e-mail: maria.rozinova@stell.ee
üldnumbrile: 6618 000 (24 h)