Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik - tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Siit leiate sorteerimisejuhendid ja näpunäiteid, kuidas sorteerida jäätmeid: segaolmet, paber- ja pappi, biolagunevat ja pakendeid.

Sorteerimise tähtsaim reegel – jäätmete sorteerimise puhul annab parima tulemuse, kui need on puhtad ja sorteeritud sellel hetkel kui need tekivad. Hiljem neid üksteisest eraldada on pea võimatu. Sellepärast ongi oluline juba kodus erinevad jäätmed koguda liigiti eraldi, sest nii saame nendest enamuse suunata taaskasutusse ja panus keskkonda on suurem, lisaks soodsam ka rahakotile – biojäätmete väljavedu on oluliselt odavam kui segaolme oma, paber- ja papp ning pakendi väljavedu tasuta.

Jäätmete puhul, mida prügimajja viia ei saa, soovitame kasutada jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendust KUHUVIIA.ee, kust saad täpsemat infot kus ja kuidas vabaneda sulle ebavajalikest asjadest (vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud) või taaskasutatavatest jäätmetest (taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms), 

Detailsem prügi sorteerimise juhend allalaetav SIIT
Prügi sorteerimisest vaata lähemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

KAS BIOJÄÄTMEID VÕIB KONTEINERISSE VISATA KILEKOTIGA?

KAS PAKENDEID PEAB PESEMA?

MIKS TEKIB LEGEND, ET KÕIK JÄÄTMED KALLATAKSE ÜHTE AUTOSSE?