26. ja 27. märtsil võib esineda tulekahjuhäireid

26. ja 27. märtsil võib Raadiku 8 majades esineda tulekahjuhäireid, häirete ajal ei tööta liftid ja ventilatsioon. Häired taastatakse esimesel võimalusel, samuti taastatakse liftide ja ventilatsiooni töö. Kui liftid ja ventilatsioon ei tööta peale taastamist siiski korrektselt, siis palume probleemidest teavitada ISS klienditeenindust 661 8000.


Häired tekitatakse seoses elumajade tuletõrjesüsteemide tehnilise kontrolliga. Kontroll teostatakse tagamaks Raadiku 8 elumajade turvalisus. Kontrolli läbiviimine elanikele kohustusi kaasa ei too, samuti ei siseneta kontrolli käigus kellegi eluruumidesse.