8/1 ja 8/2 garaaži põrandapesu viibib

Anname teada, et kahjuks 8/1 ja 8/2 maja garaažide põrandapesu töö viibib. 

Tööde planeeritud päeval (05.11) oli garaažites pargitud liiga palju autosid, mille tõttu ei olnud võimalik teostada vajalike töid. Autoomanikega võeti eraldi ühendust Ühisteenused ja MUPO kaudu, mille tõttu ei jätkunud piisavalt aega, et põrandapesu tega.  

Lähiajal anname teada tööde teostamise uuest ajast (vähemalt 7 päeva ette). Senikaua saab garaaže kasutada tavapärasel viisil.