Aktiivsete kohalike kohtumisel Raadiku Arendusega arutati kohaliku elukorralduse teemasid

Eelmise aasta jooksul toimusid Raadikul regulaarsed kohtumised aktiivsemate kohalike, ISS ja Raadiku Arendus osalusel, et kaardistada elanike seisukohast piirkonna olulisemaid probleeme ja leida üheskoos neile lahendusi. Kohtumised said alguse 2017. aastal koostöös MTÜ Lasnaideega korraldatud kõigile elanikele avatud kärajatest, mis on taaskord planeeritud toimuma käesoleval aastal 18. veebruaril.  

7. detsembril 2018 toimunud kohtumise alguses andis ISS ülevaate piirkonna jooksvatest küsimustest. Haldur Maria Rožinova tõi välja, et novembrikuus ISSi kõnekeskuses fikseeritud 266  kõnest nõudis halduri reageerimist 50, 15 neist olid tolle seisuga veel töös, ülejäänud lahendatud. Üheks kohaliku elu kõige häirivamaks probleemiks oli maja 8/2  häiresüsteemi pidev aktiveerumine rikke tõttu, mis nüüdseks on parandatud. Samuti anti ülevaade 2019. aasta olulisematest töödest, millest kõige suurem on metallkonstruktsioonide ehk rõdude, sissepääsude ja prügimajade renoveerimine.

3. detsembril alustas Raadikul eraldi täiskohaga objektivanem, kes juhendab ja jälgib teiste koristajate ja kojameeste tööd ning korraldab eritöid (graffiti eemaldamine jms). Uuenduse eesmärk on, et kogu aeg oleks kohapeal keegi, kes olukorda jälgib ja saab nii probleemidele kiiremini reageerida.

Arutati ka seda, kuidas käituda kodukorra vastu regulaarselt eksiva naabriga. Miks kodukord üldse on kehtestatud, kui reaalsuses selle rikkumisele midagi ei järgne? Üürilepinguid sõlmib ja lõpetab   linnavalitsus, kellel on lepingu lõpetamise aluseks vaja politsei poolt fikseeritud kahte samaliigilist rikkumist, seega tasub rikkumise märkamisel sellest kindlasti teavitada politseid. Lisaks lepingu lõpetamisele on võimalik probleemset elanikku korrale kutsuda. Häirivatest naabritest tuleb saata vastav teada (soovitavalt fotodega) haldurile (Maria.Rozinova@ee.issworld.com), kes saab teha ISSi poolse hoiatuskirja.

Seoses viimastel kuudel piirkonda kimbutanud kodukahjurite levikuga tehakse jõudumööda tõrjete nii prussakatele, kui ka rottidele.  Anta teada ISS kõnekeskusesse (tel 6618000) teada, kui kahjureid  märgatakse, siis saab tellida tõrjet. 

Koostöös MUPO-ga tegeletakse autoromudega: praeguseks on 7 ära viidud, 20 veel jäänud.  

Järgmine avatud Raadiku elanike kohtumine toimub 18. veebruar algusega kell 19 Raadiku Noortestaabis (Raadiku 8b/1-5). Kohtumise eesmärk on arutada elanike ühiseid muresid ja otsida koos neile lahendus. Kohtumist kutsub kokku MTÜ Lasnaidee, seekordsel kohtumisel ISS ja Raadiku Arendus ei osale.

Kohtumiste kokkuvõtete ja järelduste alusel korraldatakse eraldi kohtumisi Raadiku Arendus ja ISS esindajatega koos aktiivsete elanikega, kes on valmis rahulikuks ja konstruktiivseks dialoogiks. 

Vaata, kuidas toimus sarnane kohtumine 2017 aastal ja milliste tulemusteni jõuti tookord.