Esimene Raadiku elanike kohtumine oli edukas

Neljapäeval, 6. aprillil toimus esimene aktiivsete Raadiku elanike kohtumine. Täname kõiki osalejaid põneva ja asjaliku arutelu eest! Meil on hea meel, et Raadiku elanike seas on nii palju tegusaid ja oma elukeskkonnast hoolivaid inimesi.


Kohtumisel toodi välja kuus peamist teemat:

1. Müra hoovides
2. Probleemsed kaaselanikud
3. Halduse ja heakorra korraldamine (suhtlus haldajaga)
4. Turvalisus
5. Parkimiskorraldus
6. Prügimajandus


Grupitöö käigus pakuti mitmeid konkreetseid ja asjalike lahendusi, mille tulemusel saime aru, et kõik probleemid koonduvad ühise nimetaja alla – puudulikule kommunikatsioonile elanike ning halduse eest vastutajate vahel, mis ei võimalda ka elanikel osaleda kohaliku elu korralduses, isegi kui neil on selleks soovi. Jõudsime järeldusele, et suhtluse paremaks korraldamiseks tuleb kõigepealt leida igas majas vähemalt üks võimekas ja vastutustundlik elanik, kes oleks valmis teisi ärgitama ning olema n-ö elanike esindajaks. Järgmistel kohtumistel arutame koos kõigi teemast huvitatud Raadiku elanikega ühiselt edasi, kuidas sellise kohalike esindatuse loomisega edasi minna.

Kui mõni Raadiku elanik tunneb soovi aktiivsemalt kaasa rääkida Raadiku eluolu küsimustes, julgustame endast märku andma kirjutades raadiku@linnalabor.ee