Heakorrateenuse hinna muudatus

Anname teada, et alates 01.01.2020 tõuseb heakorrateenuse
hind 5% (uus hind 0,1860 EUR/m2).