Ilutulestiku laskmine Raadikul

31.12 õhtul palutakse kõigil lasta oma raketid ja muu ilutulestik parkimismaja linnapoolses otsas. Vaata skeemi allpool!

Kõigi Raadiku elanike turvalisuse huvides palutakse majade vahel ilutulestiku mitte lasta!

Tuletame meelde, et Lõhkematerjaliseadus § 58 järgi on öörahu ajal ilutulestiku laskmine lubatud AINULT ööl vastu 1.jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.


Muud soovitused ilutulestiku kasutamisel:

  • Lastel ilutulestiku vahendeid kasutada täiskasvanu järelevalve all;
  • Lastele tuleb selgitada, kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja kaasinimesi häirimata kasutada;
  • Ohutusnõudeid ja toodete kasutusjuhendit järgides saab ära hoida õnnetused. Ohutusnõuete eiramine on ohtlik nii kasutajale endale, kui lähedal viibivatele esemetele ja inimestele.

Ohutusnõuded piltidena leiad: https://www.arnika.ee/18-puropood-ohutus.html