Kokkuvõte 15. juunil veebikohtumisest elanike, haldusfirma ja Raadiku Arendus vahel

15. juunil toimus veebi teel kohtumine haldusfirma Stell ja Raadiku Arendus esindajate ning aktiivsete Raadiku elanike vahel.

Koos elanikega arutati Raadiku peamiste teemade üle nagu heakord, haldus, remonditööd, turvalisus ja infovahetus. Anti ülevaadet viimaste kuude olulisemate tegevuste üle nendes valdkondades ning räägiti järgmistest ettevõtmistest  (mh järgmise majandusaasta suuremad remonditööd). Samuti anti selgitusi teemadele, mis kohtumisel osalenud elanikke kõige rohkem huvitas.  

Kohtumisel võtsid osa seitse elanikku erinevatest Raadiku majadest, kes on osalenud varasematel sarnastel kohtumistel või andnud muul moel märku oma huvist mõelda kaasa Raadiku elukoha küsimustes. Kohtumist modereeris ja protokollis MTÜ Linnalabor.

Täpsema ülevaate sellest, mis teemadel ja mida räägiti saab tutvuda kohtumise protokollist SIIT.

Järgmine kohtumine huvitatud elanike, haldusfirma ja Raadiku Arenduse vahel toimub juunis, enne jaanipäeva (täpne kuupäev täpsustub). Kohtumisele oodatakse osalema kuni 10 elanikku, kes on oma osalemisest eelnevalt teada andnud. Oma huvist osaleda kohtumisel palume anda teada kirjutades: raadiku@linnalabor.ee

Elanike kaasamise ja koostöö protsessiga saab põhjalikumalt tutvuda siin: https://www.raadiku.ee/reeglid-ja-elukorraldus/elanike-kaasamine-ja-koostoo 

Küsimuste korral, mis puudutab kohtumisi või teisi elanike kaasamise tegevusi kirjutage: raadiku@linnalabor.ee