Tallinna Linnavaraamet teavitab

Alates 1. jaanuarist 2024.a. tõuseb üürihind Tallinna munitsipaal- ja sotsiaalmajades 20% võrra.
Lugupeetud elanikud!

Tallinna Linnavaraamet teavitab, et alates 1. jaanuarist 2024.a. tõuseb üürihind Tallinna munitsipaal- ja sotsiaalmajades 20% võrra.

Üürihinna muutmise aluseks on Tallinna Linnavaraameti juhataja 24.11.2023 käskkiri nr T-12-1/23/65.
Käskkiri on leitav Tallinna õigusaktide infosüsteemist TEELE „Munitsipaal- ja sotsiaalmajades asuvate eluruumide üüri suuruse kinnitamine“.

Info on kättesaadav Tallinna linna kodulehel: www.tallinn.ee/eluruumid-linnalt