Oluline info tuletõkkeuste kohta

Viimasel ajal oleme märganud, et tuletõkkeuste sulgurid on kas lahti või katki. Palume kindlasti tutvuda olulise informatsiooniga tuletõkkeuste kohta ning alati informeerida haldurit (info@raadiku.ee), kui näete, et uks või uksesulgur on lahti või katki. 

  Tuletõkkeuks on uks koos selle juurde kuuluva lengi, linkide, hingede jm osadega, mis vastab tulepüsivusnõuetele ja on isesulguv ning takistab tulekahjuolukorras teatud aja jooksul tulelevikut ühest ruumist teise. Tuletõkkeuks aitab tulekahjuolukorras päästa inimeste elusid, tervist ja vara, takistades tule levimist ühest ruumist teise.

Tavaolukorras peab tuletõkkeust alati suletuna hoidma. Uksed, mida on erandjuhtudel vaja lahtisena hoida, peavad olema varustatud seadmega, mis sulgeb ukse tulekahjuhäire korral automaatselt.

Pane tähele:

  1. Tuletõkkeukse sulgumisteel ei tohi olla sulgumist takistavaid esemeid, nt mööbel

  2. Tuletõkkeukse sulgurit ei tohi omavoliliselt lahti ühendada

  3. Kui märkad tuletõkkeuksel mistahes kahjustusi või uks ei sulgu korralikult, teavita esimesel võimalusel probleemist hoone haldajat (info@raadiku.ee)