Raadiku 8/3, 8a/3 ja 8b/3 majades algab suitsuandurite kontroll

Tööd toimuvad 5. kuni 23.veebruar vastavalt graafikule 
Töid viiakse läbi vastavalt graafikule ning tööde kestvus ühes korteris on hinnanguliselt 15 min. Kõigil elanikel on vastavalt üürilepingule kohustus tagada korteritesse ligipääs vastavalt allpool toodud graafikule.

Raadiku 8/3 - 5.-9.veebruar

Raadiku 8b/3 - 12.-16.veebruar

Raadiku 8a/3 - 19.-23.veebruar