2.juulil Raadiku 8/3 suitsuandurite kontroll

Raadiku 8/3 toimub 2.juulil suitsuandгite kontroll!

Tööd viiakse läbi vastavalt graafikule ning tööde kestvus ühes korteris on hinnanguliselt 15 min.

Kõigil elanikel on vastavalt üürilepingule kohustus tagada allpool välja toodud korteritesse ligipääs vastavalt allpool toodud graafikule.

02.juunil suitsuandurite kontroll

korteri nr

töö teostamise aeg

krt 28

9:00

krt 29

9:15

krt 30

9:30

krt 31

9:45

krt 32

10:00

krt 33

10:15

krt 34

10:30

krt 35

10:45

krt 36

11:00

krt 37

11:15

krt 38

11:30

krt 39

11:45

krt 40

12:00

krt 41

12:15

krt 42

12:30

krt 43

12:45

krt 44

13:00

krt 45

13:15

krt 46

13:30

krt 47

13:45

krt 48

14:00

Lisainfo:

Maria Rožinova 
Maria.Rozinova@stell.ee