Raadiku 8a/3 keldrite tühjendus 26.mail

Lugupeetud Raadiku 8a/3 keldri kasutajad!

Palume teavitada haldurit oma keldri numbrist hiljemalt 25. mail.

Kes ei anna märku oma keldri numbrist, nende keldrid tühjendatakse 26. mail.


Teavitada:
e-mail: maria.rozinova@stell.ee
üldnumbrile: 66 18 000 (24 h)