Raadiku Arenduse aastavahetuse tänusõnad

Raadiku Arendus tänab aktiivseid elanikke koostöö ja pingutuse eest muuta Raadiku 8 rajoon paremaks elukeskkonnaks. 

Jätkame samas vaimus 2020!