Raadiku elanikud tulid kokku, et arutada piirkonna probleeme ja jagada kogemusi

Eelmisel esmaspäeval, 18. veebruaril toimusid teised Raadiku munitsipaalmajade kärajad, mille eesmärk oli kokku tuua kohalikke aktiivseid elanikke piirkonna probleemide lahendamiseks ning jagada juba tekkinud häid kogemusi siinse elukeskkonna parandamiseks.

Kärajatele kogunes kümmekond elanikku, kellest igaühel oli oma nägemus piirkonna probleemidest ning juba ka ettepanekud nende lahendamiseks. Ühise arutelu tekitamiseks  kasutati avatud ruumi metoodikat, mille käigus said sõna kõik kohaletulnud. Välja käidud probleemid jagunesid kolme suuremasse gruppi – igapäevane heakord, hoonete remont ja turvalisus (vt fotot). Lisaks neile oli elanikel ka mitmeid praktilisi küsimusi, nt prügiveo ja koristajate graafikute ja muu kohta, millele on vastused Raadiku kodulehel korduma kippuvate küsimuste rubriigis https://www.raadiku.ee/kkk

Lahenduste arutamisel kerkis põhilisena üles kehv infovahetus ehk ühelt poolt elanike vähene informeeritus võimalustest ise panustada piirkonna heaolusse (kelle poole ja kuidas pöörduda oma muredega) ning teiselt poolt ISS kohati aeglane reageerimine probleemidele. Selle probleemi lahendamisega on viimase aasta jooksul järjepidevalt tegeletud:

  • ISSil on Raadikul uus haldur ja tehniliste probleemide kiiremaks lahendamiseks saab helistada otse ISS kõnekeskusesse;

  • praktilise info kättesaadavuse parandamiseks on loodud koduleht www.raadiku.ee (prügiveograafikud, koristamine, korteri üleandmine jne);

  • alates 2017 detsembrist toimuvad aktiivsete elanike ning Raadiku Arenduse ja ISS vahel regulaarsed kohtumised kord kvartalis (järgmine toimub märtsis).

Sellegipoolest on infovahetus jätkuvalt üks peamisi väljakutseid.  

Selle lahendamiseks on kõige värskema sammuna saanud Raadiku endale esimese maja kontaktisik. Maja kontaktisik on vabatahtlik roll, mida saab täita aktiivne piirkonna elanik, kellel on soov aidata kaasa oma majaga seotud probleemide lahendamisele. Kohtumisel tutvustas Raadiku 8/2 kontaktisik oma kogemust kuidas on tema abiga maja elanikud kokku tulnud, probleeme kaardistanud ning ühiselt mitmele murele juba lahendust leidnud. Näiteks on maja kontaktisiku, elanike ning halduri ühise töö tulemusel lahendatud majas aastaid kõikunud veetemperatuuri probleem ja trepikodade puudulik koristus.  

Lõpetuseks võib öelda, et kohtumise algne eesmärk – kaardistada elanike probleeme ja leida uusi aktiivseid elanikke – sai täidetud. Kohtumisel tõstetud probleeme arutatakse Raadiku Arenduse ja ISS-iga järgmisel ühisel kohtumisel kohalike elanike aktiivgrupiga märtsis.

Raadiku aktiivsete elanike ring täienes mitme uue inimese võrra ning ühe võrra jõuti lähemale eesmärgile leida majade kontaktisikud ka teistele Raadiku majadele.

Kes kohtumisele ei jõudnud, kuid sooviks kohalikus elus kaasa rääkida, andke endast märku: raadiku@linnalabor.ee