Raadiku mängu- ja spordiväljakute sulgemine

Seoses kõrgenenud koroonaviiruse nakatumise ohuga piiratakse sarnaselt eelmisele aastaga ligipääs Raadiku 8 hoovide mängu- ja spordiväljakutele. Piirang on ajutine ning kehtib kuni nakatumise oht on Terviseameti hinnangul vähenenud.
Piirangu kehtestamine tugineb Terviseameti infole, mille kohaselt levib koroonaviirus piisk-õhknakkuse teel ning kandub hõlpsasti edasi pindade kaudu.

Enda ja oma lähedaste tervise huvides palume suhtuda piirangusse tõsiselt – ärge kasutage mänguväljakuid ning jälgige, et seda ei teeks ka teie lapsed.

Mänguväljakutel viibimist eraldi ei jälgita. Piirangu eiramine ja mänguväljakutel olemine on omal vastutusel.