Suitsetamisest Raadiku 8 asumis

Head Raadiku elanikud! Raadiku 8 asum Lasnamäel on koduks ligikaudu 3000 Tallinna elanikule. Meie oleme erinevad ja see on hea, kuna erinevus rikastab. Kuid samal ajal soovib igaüks meist nautida elu Raadikul ja seda soovi tuleks austada.

Viimasel ajal oleme fikseerinud ebameeldivat trendi – aina rohkem Raadiku elanikke suitsetab korteri rõdudel, trepikodades ja ka trepikodade ees. Sellega seoses tuletame meelde, et vastavalt Raadiku 8 kodukorrale on kõik Raadiku 8 majad täielikult suitsuvabad. See tähendab, et majades (sh korterites, rõdudel, trepikodades) on suitsetamine keelatud.

Korteris või trepikojas suitsetava majaelaniku kohta tuleb teha avaldus haldurile info@raadiku.ee, andes võimalikult täpselt teada, millise korteri elanikud on siseruumides suitsetanud. Pange tähele, et korduva (vähemalt kahel korral) või olulise või tahtliku kodukorra punktide rikkumise korral edastatakse andmeid rikkumise kohta Tallinna Linnavaraametile, kus jätkub rikkumise menetlus.

5 nõuannet, kuidas käituda probleemse suitsetava naabriga:

1.       Räägi probleemist otse ja omavahel. Poolvõõrale inimesele ausalt oma muredest rääkimine võib olla hirmutav, kuid tihti ei ole probleem tekkinud mitte pahatahtlikkusese või hoolimatusest, vaid siirast teadmatusest, et suits levib kaugele.

2.       Kui omavaheline suhtlus ei vii tulemusteni, siis edasta oma mure haldurile (info@raadiku.ee).

3.       Kaasa naabreid, kelleni suits levib või kes mõistavad sinu muret.

4.       Jaga oma majas teavet passiivse suitsetamise kohta.

5.       Paku välja argumente, mis võiksid mõjuda kaaskodanikele, alates tuleohust ja lõpetades tervisemõjudega.

Pidage meeles, et Raadiku 8 elaniku peavad omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Suitsetamisest loobumiseks uuri kindlasti ka lisainfot siin: https://www.tubakainfo.ee/.