Tallinna Vesi teadaanne

Meil on väga kahju, et kloori lõhn ja maitse on muutunud Teie jaoks häirivalt tugevaks. Tallinna Vee ülesanne on tagada nõuetele vastav kraanivesi ja vajadusel teeme pidevalt puhastusprotsessis väikeseid muudatusi.

Kloori sisaldust vees reguleerib Sotsiaalministri määrus nr 61, mis käsitleb joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõudeid ning analüüsimeetodeid. Võrreldes eelmise aastaga on määrus muutunud ning kloori osas on kehtestatud uued kõrgemad piirnormid. Sellest lähtuvalt võib veepuhastusjaamast väljuva vee jääkkloori (vaba kloori) sisaldus olla kuni 1,0 mg/l ja tarbija kraanis kuni 0,5 mg/l. Kinnitame, et kõikjal linnas jääb kloori sisaldus seaduses määratud vahemikku. Samas rõhutame, et kloori kogused on tervisele ohutud ja vastavad piirnormidele, seega võib hoolimata sellest, et tunnete kloori lõhna, vett jätkuvalt joogiks kasutada.

Sõltuvalt temperatuurist, vee viibeajast torustikus ja tarbimisest võib kloori lõhna ja maitset tajuda kord enam, kord vähem. Meie prioriteet on nii nüüd kui ka edaspidi veenduda selles, et vesi oleks puhas ja tervisele ohutu.

Kloor kaob veest kui lasta sellel seista, seega soovitame häiriva kloori maitse korral veel enne joomist kas klaasis või kannus veidi seista lasta. Loodame väga, et see soovitus aitab Teil vee maitse enda jaoks meeldivamaks muuta.

 

 

Lugupidamisega

AS Tallinna Vesi

Ädala 10, 10614 Tallinn                                                                     

Tel: +372 626 2200

Faks: +372 626 2300

tvesi@tvesi.ee

http://www.tallinnavesi.ee