Teade plaanilisest elektrikatkestusest majas Raadiku 8/1

Elektrilevi annab teada, et 09.05.2022 kell 10:00 - 13:00 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Raadiku 8/1.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik liitumiskilbi hoolduse tõttu. Töid teeb Leonhard Weiss.

Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust. Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.
 
Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks.
 
Meeldivat koostööd soovides
Elektrilevi
elektrilevi.ee/katkestused 
Elektrilevi klienditelefon 777 1747