Trepikodadesse ei tohi ladustada asju!

Hoidke trepikojad asjadest puhtana. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis on see võimalik.

Lapsevankri, jalgratta ja muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine tundub küll praktiline ja mugav, kuid see on ohtlik ja tuleohutusnõuetega vastuolus, sest tulekahju korral saab sellest takistus hoonest välja pääsemisel. Kõige sagedamini on Päästeameti inspektorite sõnul trepikodades just lapsevankreid, jalgrattaid ja vana mööblit. Aga ka botaanikat — kuigi trepikoja kaunistamine taimedega võib tunduda esteetiliselt kaunis, tuleks siiski arvestada, et lillepotid takistavad trepikojas liikumist ning võivad evakuatsiooni teel takistuseks olla.


 Juhul, kui trepikoda on suitsu täis ning valgustus kustunud ja inimesed paanikas, saavad need esemed majast väljumisel takistuseks. Trepikoda peab olema kergesti läbitav ja see ei ole asjade ladustamiseks õige koht.


Loe lisaks Päästeameti kodulehelt, kuidas käituda tuleohu korral.