Tuleohutuse audit 16.-17. veebruaril

16.-17. veebruaril toimub Raadiku 8 hoonete tuleohutuse audit. Auditeeritakse tulehäire, suitsueemalduse jms. süsteemid ning muud tuleohutusega seotud teemad.

Auditi läbiviimine ei too elanikel kaasa täiendavaid kohustusi, samuti ei siseneta kontrolli käigus eluruumidesse.

Audit viiakse läbi päevasel ajal. Palume arvestada, et auditi ajal võib esineda tulekahjuhäireid, mille ajal ei tööta liftid ja ventilatsioon. Häired taastatakse esimesel võimalusel, muuhulgas ka liftide ja ventilatsiooni töö. Kui liftid ja ventilatsioon ei tööta korrektselt ka peale taastamist, palume probleemidest teavitada Stell kõnekeskust 661 8000.