Tuleohutuse teade Päästeametilt

Eelmisel nädalal kontrollis Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites – ühiskasutatavatel pindadel.

Kokku külastati nädala jooksul 294 maja, milledest korras oli vaid 44 maja. Ülejäänud 250 majas leiti kokku 544 puudust. Kurbusega tuleb tõdeda, et endiselt kasutatakse trepikodasid asjade hoidmise kohana. Need asjad saavad aga takistuseks juhtudel, kui hoonest on vaja kiirelt väljuda.

Mitte ükski tuleohutusnõue ei ole tekkinud iseenesest ega ole üleliigne ning nõudeid ei ole vaja täita inspektori meeleheaks vaid ikka iseenda ja oma ohutuse tagamiseks. Tuli korteri piire ei tunne ja igale inimesele endale peaks korda minema, kuidas ta ohuolukorras võimalikult kiiresti kodust välja saab, et oma elu päästa!