Üürilepingu pikendamine

Lugupeetud Raadiku 8 elanikud!

Üürilepingu pikendamiseks tuleb Teil esitada avaldus Tallinna Linnavaraametile.

Hetkel on eelistatum kontaktivaba avalduse esitamine e-posti aadressile linnavaraamet@tallinnlv.ee

Avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalduse vormi saate alla laadida aadressilt: tallinn.ee/avaldus

Täpsemat infot küsige: Oksana Sirkel tel. 640 4648, Merili Tamm tel. 640 4510, Angelica Laev tel. 640 4646.