16.12.2021 Raadiku elanike veebiarutelu kokkuvõte

16. detsembril 2021 aastal toimus kell 18.00 Raadiku elanike avatud veebiarutelu. Veebikohtumise eesmärk oli koos arutada Raadiku peamiste teemade üle – infovahetus, koristus, turvalisus, väliruum ja elekter.

Kohtumise alguses anti ülevaade suurematest töödest, mis 2021. aastal viidi läbi ja Raadiku Arenduse poolt tasuti. Täpsem nimekiri on lisatud koosoleku protokolli. Koosolekul said kõik osalejad küsida küsimusi, tuua välja kordaminekuid ja murekohti, teha ettepanekuid ning mõelda ühiselt lahenduste peale.

COVID-19 piirangutest tulenevalt viidi kohtumine läbi veebikeskkonna. Aruteluga sai liituda Zoom’i vahendusel ning jälgida ka Facebooki grupis “Raadiku munitsipaalmajad”. Arutelus osales erinevatel ajahetkedel kokku kuni 15 inimest. Arutelu toimus peamiselt eesti keeles dubleerides arutelu vajadusel ka vene keelde.

Veebiarutelu salvestust saab vaadata siit. Arutelu protokoll on siin

Järgneb kokkuvõtte käsitletud teemade aruteludest.


INFOVAHETUS

Üldiselt koosolekul osalenud elanikud olid nõus, et olemasolevatest infokanalitest (teadaanded kodulehel, teadaanded Facebook’i gruppides, uudiskiri, infolehed trepikodades) piisab. Elanikud mainisid, et probleem on pigem selles, et inimestel pole soovi muredest rääkida või midagi ette võtta. Lahendusena toodi välja, et probleeme peaks olemasolevates kanalites jagama.

Raadiku peamised infokanalid:

● Raadiku 8 elamupiirkonna ametlik infokanal on raadiku.ee, kust saab alati asjakohaseid teateid ja infot

● Raadiku.ee kaudu saavad kõik elanikud liituda meililistiga, millega saab teadete teavitusi otse e-mailile

●Lisaks on elanike omaalgatusel loodud sotsiaalmeedias infovahetuse grupid, millega saavad samuti liituda kõik huvilised:

o   Üldgrupp “Raadiku elanikud” https://www.facebook.com/groups/1620429931543098

o   Üldgrupp “Raadiku munitsipaalmajad” https://www.facebook.com/groups/raadiku 

o   8/1 maja elanike grupp https://www.facebook.com/groups/1271276989892404

o   8/2 maja elanike grupp https://www.facebook.com/groups/798840533790496 

 

KORISTUS

Koristuse teema puhul esines erinevaid arvamusi, sõltuvalt konkreetsest majast ja selle seisukorrast. Jagati muret, et mõnes majas on alati probleem puhtuse pidamisega(rikutakse heakorda, suitsetatakse trepikojas, jäetakse prügi), isegi erinevad sildid ei aita. Pakuti, et inimesed jätkavad reostamisega, kuna videokaamerate puudumisel pole võimalik nende tegevust tõestada ja karistada. Samas leiti, et videokaamerate paigaldamine ei pruugi olukorda lahendada, lisaks on nende kasutamine andmekaitse regulatsioonide tõttu keeruline ning kaamerate järjepidev jälgimine ja korrarikkujate tuvastamine väga kulukas.

Ühe maja kogemuse pinnalt pakuti töötavaks lahenduseks elanike huvi tõstmine puhtuse vastu. Selle lahenduse põhiküsimuseks on aga, kuidas inimesi paremini kaasata ja neis heakorra vastu huvi tekitada. Konkreetset lahendust viimasele küsimusele hetkel ei leitud.

TURVALISUS

Turvalisuse teema üks põhilistest muredest oli vargused ning nende tõestamise võimatus, isegi kui on teada, kes varguse sooritas. Selle teema puhul rõhutati, et esmajoones tuleb varguste puhul pöörduda politsei poole. Teise probleemina tõstetakse võõrad inimesed, kellel puudub luba Raadiku kvartalis munitsipaalkorteris elamiseks. Jagati kogemust aastaid tagasi Raadiku 8/1 majas tavalise üürnikuna üürikorteriga tutvumise kohta. Koosolekul järeldati, et varasemalt on munitsipaalkortereid lubamatult üürile antud ning on võimalik, et see tegevus jätkub tänaseni.


VÄLIRUUM

Väliruumi teema all arutleti esmalt koertega seonduvaid probleeme, sealhulgas koertega jalutamist ilma suukorvita ja koerte järgi puudulikult koristamist. Arutades võimalust ehitada piiratud koerte aed, jõudsid elanikud järeldusele, et aia jaoks pole ruumi ning see vajaks ka täiendavalt inimest, kes aeda koristaks lahendusena tehti ettepanek lisada kvartalisse kilekotid koerte järgi koristamiseks, nii nagu teistes Tallinna piirkondades

Mainiti ka, et kõrghaljastusega võiks rohkem tegeleda, parandades põõsaste seisukorda ning suvel tihedamini muru niita. Kogukonnaaia vastu elanikud huvi ei tundnud.

ELEKTER

Viimane arutelu teema oli elekter. Mainiti, et Raadikul on suhteliselt odav elektripakett. Kõrgemate elektri hindade puhul soovitati jälgida, mis kellaajal elektri kasutatakse ning mis energiaklass kodutehnikal on. Samuti soovitati väikeseid tegevusi nagu valguse väljalülitamine.

Elektrikulude vähendamiseks jagati järgnevaid kasulikke linke:

● https://dashboard.elering.ee/et/nps/price?interval=minute&period=days&start=2021-12-15T22:00:00.000Z&end=2021-12-16T21:59:59.999Z

https://www.energia.ee/et/uudised/blogi/-/newsv2/2020/11/02/elektriarve-liiga-suur-3-viisi-kuidas-kutteperioodil-kulusid-kontrolli-all-hoida

● Elektri hind antud hetkel: https://www.elektrikell.ee/

Jagati ka plaani vahetada kvartali tavalised valgustid LED valgustite vastu. Lisaks selgitati, et elektrihüvitis on juba arve esitamisel sisse arvestatud, aga seda eraldi reana ei kajastata

Samuti tehti selgeks, et elektri hüvitis tegelikult arvestatakse arves, aga seda eraldi reana ei näidata.