Suitsuandurite kontroll ja ventilatsiooni puhastus majades 8/3, 8a/3 ja 8b/3

17. jaanuaril algavad tornmajades suitsuandurite kontroll ja ja ventilatsiooni puhastus. Tööd viiakse läbi vastavalt graafikule ning tööde kestvus ühes korteris on hinnanguliselt 20 min.

Kõigil elanikel on vastavalt üürilepingule kohustus tagada korteritesse ligipääs vastavalt allpool toodud graafikule.

Suitsuandurite kontroll teostatakse vastavalt Päästeameti ja Terviseameti seisukohtadele ning tulenevalt Tuleohutuse seadusest.

COVID-19 olukorrast tulenevalt pööratakse kontrolli teostamisel erilist tähelepanu ennetusmeetmetele ja isikukaitsevahenditele. Kontrollija kasutab töö teostamisel kaitseriietust, kaitsemaski ja kummikindaid. Soovitame elanikel hoida kontrollijast vähemalt 2 meetrist vahet, võimalusel väljuda kontrolli ajaks korterist või viibida kontrollijast eraldi ruumis. Lisaks soovitame külastuse ajaks hoida ruumide aknad lahti.

SUITSUANDURITE GRAAFIK

17.- 21. jaanuar – Raadiku 8/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)
21.-27. jaanuar – Raadiku 8a/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)
27.01- 02.01 – Raadiku 8b/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)

Küsimuste korral pöörduge halduri poole:
Maria Rogen (maria.rogen@stell.ee; tel 661 8000)