18. veebruaril toimub Raadiku elanike arutelu

RAADIKU KÄRAJAD 18. veebruaril kell 19
Teeme Raadiku mõnusaks!

Kärajad on Raadikul juba teist korda toimuv avalik arutelu, millest on oodatud osa võtma kõik Raadiku elanikud, kes soovivad muuta Raadiku elukeskkonda paremaks ja on valmis sellesse panustama. Möödunud aasta kärajate tulemusel on Raadikul juba toimunud mitmed muutused - õuealale on lisandunud prügikaste, tihendatud on prügiveo graafikut ja loodud on www.raadiku.ee infoveeb.

Ka neil kärajatel arutame Raadiku peamiste murekohtade üle - haldus, turvalisus, heakord - ning proovime neile ühiselt lahendusi leida.

Lasnaidee poolt juhatame sündmuse sisse ülevaatega, mida on Raadikul viimastel aastatel elu paremaks korraldamiseks tehtud, millised on olnud peamised murekohad ning kuidas neid on lahendatud.

Saame kokku 18. veebruaril kell 19.00 Raadiku Noortestaabis (Raadiku 8b/1-5). Võta kaasa avatud meel ning valmisolek kuulata teisi ja jõuda ühiste kokkulepeteni.

Kohtumiste kokkuvõtete ja järelduste alusel korraldatakse eraldi kohtumisi Raadiku Arendus ja ISS esindajatega koos aktiivsete elanikega, kes on valmis rahulikuks ja konstruktiivseks dialoogiks.

Kohtumine toimub eesti ja vene keeles vastavalt kohaletulnutele.

Kohtumist juhib MTÜ Lasnaidee, kes kokkuleppel Raadiku Arendusega viib alates 2016. aastast läbi kohtumisi aktiivsete Raadiku elanikega, korraldab Raadiku kevadpäevi ning aitab hallata www.raadiku.ee veebi.


Vaata, kuidas toimus sarnane kohtumine 2017. aastal - https://lasnaidee.ee/2017/04/17/esimene-raadiku-elanike-kohtumine-osutus-edukaks/

Küsimuste korral võtta ühendust raadiku@linnalabor.ee