Ole palun hooliv ja vastutustundlik koeraomanik!

Neljajalgne sõber on omanikule rõõmuks, kuid looma pidamine toob kaasa ka kohustusi. Paneme Raadiku elanikele südamele ja tuletame meelde, et iga koeraomanik peab oma lemmiku järelt koristama. Kuigi lugupidav suhtumine ümbritsevasse keskkonda ja kaaslinlastesse peaks olema enesestmõistetav, ei pea paraku kõik seda veel oluliseks.

Lemmiklooma pidamine on VASTUTUS, millega kaasnevad kohustused on lahti kirjutatud Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirjas, mida peavad järgima KÕIK koerte ja kasside omanikud.

Eeskirjaga saab tutvuda riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/424042013073?leiaKehtiv

Olulisemad reeglid:

  • Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid või heakorra nõudeid. Koera või kassi pidamine ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

  • Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.

  • Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul.

  • Loomapidajal on keelatud võimaldada koeral või kassil reostada hoone üldkasutatavaid ruume või ühiskasutuses olevat territooriumi;

Eeskirja rikkumine tähendab väärteo toimepanemist. Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet:

MUPO
tel 6619860 (tööpäeviti 9.00-16.00)
tel 14410 (ööpäevaringselt)


NB! Nädalavahetusel kiiret reageerimist vajavad kirjalikud kaebused ja avaldused saata aadressil: korrapidaja@tallinnlv.ee

Kõige operatiivsemat infot ja abi saate aga helistades mõlemale telefonile.