Jõulukuused saab tasuta kogumispunkti viia

Tallinnas avati kuuskede keskkonda säästvaks kogumiseks üle linna 86 jõulukuuskede kogumispunkti, kogumine kestab 31. jaanuarini 2024.
Jõulukuusk ei tohi olla pakitud kilesse, küljes ei tohi olla ehteid, plastikut, riiet või muud materjali. Korralikud kunstkuused ja jõuluehted, mida Sa ise enam ei vaja, saad viia korduskasutusruumidesse või Uuskasutuskeskusesse. Katkised kunstkuused ja ehted viska segaolmejäätmete kogumismahutisse. Jõulutuled kuuluvad elektrijäätmete hulka, need tuleb viia jäätmejaama.
Raadiku 8 lähim kogumispunkt asub Raadiku tn 4 ja 8 vahelises haljasalas.
2024. aastal saab kuused tasuta viia järgmistesse kogumispunktidesse: https://www.tallinn.ee/et/joulukuused