Korduv korterite kontroll majades 8/3, 8a/3 ja 8b/3

Käesolevaga informeerime, et alates 8. märtsist majades 8/3, 8a/3 ja 8b/3 toimub korduv korterite kontroll.
Tööd viiakse läbi vastavalt graafikule ning tööde kestvus ühes korteris on hinnanguliselt 10 min. Kõigil elanikel on vastavalt üürilepingule kohustus tagada korteritesse ligipääs vastavalt allpool toodud graafikule.

GRAAFIK

8.- 10. märts – Raadiku 8/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)
11. ja 14. märts – Raadiku 8a/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)
14. märts – Raadiku 8b/3 (vaata täpsemat graafikut korteri kaupa SIIT)