Teade plaanilisest elektrikatkestusest majas 8b/2

Elektrilevi annab teada, et 04.03.2022 kell 09:15 - 13:15 toimub plaaniline elektrikatkestus aadressil Raadiku 8b/2.

Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu. Töid teeb Leonhard Weiss.

Üldjuhul ei ole elektritööde tegemiseks Teil tarvis kohapeal olla. Juhul, kui see siiski osutub vajalikuks, võtame Teiega täiendavalt ühendust. Palume elektrikatkestusest informeerida ka teisi elanikke (lisana kaasas teavitusteade) ja eemaldada vooluvõrgust kõik tundlikud elektroonikaseadmed.
 
Mõistame, et elektrikatkestus tekitab ebamugavusi, kuid see on vajalik elektrivõrgu töökindluse tagamiseks.
 
Meeldivat koostööd soovides
Elektrilevi
elektrilevi.ee/katkestused 
Elektrilevi klienditelefon 777 1747