Lamavate politseinike paigaldamine 12.-16.aprillil

Raadiku sisekvartali teede turvalisuse mured on Raadiku elanike aruteludel ja kohtumistel korduvalt tõstatatud. Tänu elanike aktiivsusele paigaldatakse liikluse rahustamiseks Raadiku siseteedele 12.-16.aprilli vahemikul lamavad politseinikud.

Täpsed asukohad on näidatud kaardil. Loodame, et see aitab tõsta kõikide elanike liiklemise turvalisust.