Täida Raadiku küsimustik 25. aprillini ja osale loosis

Raadiku munitsipaalkorterid on koduks üle 3500 inimesele ja on seega üks suurimaid elupiirkondi Tallinnas, mida hallatakse ühe tervikuna. Soovime kaardistada võimalikult paljude elanike arvamusi oma kodukoha kohta, et saaks paremini korraldada Raadiku haldus- ja heakorrategevusi.
Palume küsimustiku täita hiljemalt 25. aprilliks veebivormi kaudu SIIT: https://forms.gle/g7988ye6Cq6Kio6T7

Küsimustikule vastamine võtab umbes 15 minutit, on vabatahtlik ja soovi korral anonüümne.

Küsimustiku saab täita ka pabervormil, mida leiata oma postkastist. Sel juhul palume täidetud küsimustiku saab panna hiljemalt 25. aprillini oma trepikoja postkastide küljes olevasse kasti.

NB! Vastanute seas loositakse välja 30 Maxima kinkekaarti väärtuses 20€! Loosimises osalemiseks jäta oma kontakt!

Küsimustiku viib läbi
MTÜ Linnalabor koostöös Tallinna Linnavaraameti ja Raadiku Arendus OÜ-ga. Küsimustiku tulemused avalikustatakse üldistatud kujul nii veebis (www.raadiku.ee) kui trepikodades ning kasutatakse sisendiks Eesti Kunstiakadeemia urbanistika eriala magistritöös ("Osaluskultuur Raadiku munitsipaalmajade piirkonnas", Maria Derlõš).

Vastajate isikuandmeid kasutatakse loosi läbiviimiseks ning elanikega infovahetuse ja koostöö paremaks korraldamiseks Raadikul. Isikuandmeid ei kasutata muul otstarbel ega jagata kolmandatele isikutele.

Küsimuste korral pöördu: raadiku@linnalabor.ee, Maria Derlõš