Linna ja riigi toetused raskustes üürnikule

Tallinna linna palvel jagame infot, et kui üürnik on sattunud raskusesse, siis on võimalik taotleda erinevaid linna - ja riigi toetuseid.

Linna poolt pakutavad toetused ja toetuste tingimused on leitavad siit: https://www.tallinn.ee/otsing?sona=12921 .

Riigi poolt pakutavad toetused

Töötukassas töötuna arvele võetud inimesel on võimalik taotleda kuni uue töö leidmiseni töötutoetust või töötuskindlustushüvitist, et osaliseltki kompenseerida tööst ilmajäämist. Tööturuteenuste kohta on info leitav Sotsiaalministeeriumi lehelt: https://www.sm.ee/et/tooturuteenused .

 

Soovitame vajadusel pöörduda telefoni või e-kirja teel esmaseks sotsiaalnõustamiseks elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole. Kui nõustamise tulemusena selgub toimetulekutoetuse vajadus, siis tuleb esitada dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust ja dokumendid, mis tõendavad:  

1) eluruumi kasutamise õigust – need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel;

2) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid. 

Täiendavalt osutab Tallinna Sotsiaaltöö Keskus võlanõustamise teenust, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. 

Võlanõustaja kontaktid: tel. 6660886 (tööpäeviti kell 9.00-16.00), volanoustaja@swcenter.ee