Prügikorralduse muutus Raadikul

Täname elanike prügivedaja vahetuse ja uute hindade küsimuse tõstatamise eest. Anname täiendavaid selgitusi, et jäätmeveo korraldamise küsimus muutuks kõigile arusaadavamaks.

Raadiku elanike Facebook grupis jagatud Postimehe artikkel on koostatud segadust tekitavalt – artiklist jääb mulje, et Lasnamäel prügiveo hinnad ei tõuse. Tegelikkuses vahetub Lasnamäel jäätmevedaja ja uued hinnad rakenduvad alates 01.11.2020.

Artiklis kajastatakse Tallinna Jäätmekeskuse hinnakirja muutust, mis puudutab novembrist Haabersti, Pirita, Mustamäe, Kristiine elanikke. Seega tõepoolest, ei puuduta selle konkreetse operaatori hinnatõus ei Lasnamäe ega Raadiku elanike, kuna Tallinna Jäätmekeskus lõpetab teenindamise Lasnamäe piirkonnas alates 01.11.2020. Tallinna Jäätmekeskus on saatnud vastavasisulise kirjaliku teate 29.09.2020 Raadiku Arendus OÜ-le.

Sellest tulenevalt on Lasnamäe piirkonnas novembrist uus prügiveo teenindaja, kelleks on Eesti Keskkonnateenused AS. Sellega kaasneb ka jäätmeveo hinna tõus, millest on olnud teavitused nii Raadiku veebilehel, Facebook gruppides kui trepikodades. Seega Raadiku puhul tasub hinnamuutuste osas jälgida just Lasnamäel tegutseva operaatori, Eesti Keskkonnateenused AS (mitte artiklis käsitletud Tallinna Jäätmekeskuse) hinnakirja.

Alates 01.11.2020 Lasnamäel kehtivate Eesti Keskkonnateenused AS jäätmeveo hindadega saab tutvuda siin.

Vastavalt hinnakirjale segaolme tõuseb u 6%, biolagunev väheneb u 47%, papp- ja paberjäätmed jäävad 0-hinnaga ning suurjäätmete hind tõuseb u 19%. Raadiku prognoositav hinnatõus 5,5% on arvutatud vastavalt Raadiku 8 prügi SENISTE väljaveo kogustele jäätmeliikide lõikes. Madalam hind on võimalik kui Raadiku 8 elanikud hakkavad prügi rohkem liigiti sorteerima.


NB! Meeldetuletuseks, prügiveo tasu üüriarvel kalkuleeritakse vastavalt konkreetse maja prügimajast välja veetud jäätmete kogusele mille alusel vedaja koostab konkreetse maja prügiveo arve. Arve jagatakse korterite vahel ruutmeetri järgi.


Lisaks, paremaks prügikorralduse ja sorteerimise tagamiseks saavad Raadiku 8 prügimajad uued jäätmemahutid koos infoga, mis sinna saab või ei saa panna. Selle kohta edastame täpsema info novembri jooksul.


Miks korraldatud jäätmevedu vaja on?

Jäätmeseaduse järgi on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada oma haldusterritooriumil jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on vaja seetõttu, et iga kinnistu oleks liitunud jäätmeveoga ning kohalikul omavalitusel säiliks ülevaade antud kohustuse täitmise üle. Tänu korraldatud jäätmeveole väheneb linnakeskkonna prügistamine ning on võimalus rohkem materjale ringlusesse suunata.


Prügiveo küsimuste osas tasub pöörduda Tallinna Keskkonnateenused AS (info@keskkonnateenused.ee) või Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (lasnamae@tallinnlv.ee) poole.