Uued prügikonteinerid ja suurem prügiveo sagedus

Üheksa elumaja prügiplaani ja konteinerite vahetuse planeerimine ja koordineerimine on võtnud aega. Täname elanike kannatlikkuse eest, nüüd on plaan paigas. 2. novembril vahetatakse kõikides Raadiku 8 majades välja prügikonteinerid ning suurendatakse prügiveo sagedus. 


Hiljemalt novembrist vahetatakse välja kõikides Raadiku 8 majades prügikonteinerid.

Kui varem oli vaid mõnedes majades pakendikonteiner, siis nüüdsest on igas prügimajas nelja jäätmeliigi konteinerid (segaolme, bio, paber ja papp, pakend), et soodustada jäätmete liigiti kogumist ja äravedu.

Arvestades tornmajade suuremat elanike hulka, on segaolme konteinereid nende prügimajades endiselt rohkem. Prügikonteinerite täpsem jaotus majade kaupa on näidatud tabelis.


Võrreldes varasemaga on tõstetud novembrist ka prügiveo sagedust tornmajades ning paber- ja biojäätmete sagedust kõikides majades. Prügiveo sagedus on täpsemalt välja toodud tabelis.

Segaolmeprügi konteinerite tühjendus hakkab toimub tornmajades (Raadiku 8/3, 8a/3 ja 8b/3) maksimaalse sagedusega, 6 korda nädalas: E/T/K/N/R/L. Teistes majades toimub segaolmeprügi väljavedu endiselt 4 korda nädalas: E/K/R/L

Paber ja papi jäätmede väljavedu toimub 2 korda nädalas: T/L

Biojäätmete väljavedu toimub samuti 2 korda nädalas: E/ R

Pakendite väljavedu toimub kord nädalas (konkreetne nädalapäev täpsustamisel).

Suurjäätmete vedu toimub endiselt kord nädalas, kuid muutunud on nädalapäev: T. Endiselt toimub vajadusel täiendav suurjäätmete ja muude jäätmeliikide (ehituspraht, elektroonika, vanarehvid jms) vedu selle tellimisel. (Välitööde juhatajal on võimalik tellida eraldi vedu, kui prügi on tavapärasest rohkem või see on jäänud vedelema. Lisaveo vajadusest palume anda teada kõnekeskusesse telefonil 661 8000).

Prügivedu Raadikul teostab alates novembrist Tallinna Keskkonnateenused, v.a pakendite väljavedu, mida teostab RagnSells.

Kogu info prügikorralduse kohta saab alati mugavalt leida raadiku.ee lehel "Reeglid ja elukorraldus" alamlehe rubriigist "Prügiveo korraldus".