Ragn-Sellsi kogutud pakendid lähevad sorteerimisele

Ragn-Sellsi kinnitab, et nende kogutud pakendid lähevad sorteerimisele.
Viimastel päevadel on meedias väidetud, et enamus kodudes sorteeritud pakenditest suunatakse põletamisele ja sellega on võetud paljudelt usk sorteerimisse.

Kinnitame, et Ragn-Sellsi poolt kogutud pakendikotid ja pakendikonteinerite sisu suunatakse kõik sorteerimisele. Oleme just avanud uue sorteerimisliini ja plaanime teha mitmeid lisainvesteeringuid oma sorteerimisvõimekuse kasvatamisse.

Oleme alati uskunud kohtkogumisse ehk lahendusse, kus inimestel on võimalus pakendeid ära anda mugavalt kodu juures. Täna läheb pakendikottide sisust ca 50% ringlusse, kuid usume siiralt, et ühel päeval võiks see olla ka 80%. Selleks on vaja reformida tänast Eesti jäätmekäitlussüsteemi ning teha muudatusi pakendite disainis.

Kokkuvõttes - meie ei kavatse loobuda, vaid sorteerime edasi ja otsime üha uusi võimalusi, kuidas ringlussevõtmist edendada. Oleme teile väga tänulikud, et kasutate pakendikoti teenust ja aitate seeläbi säästa loodusressursse!

Keskkonnasõbralikult edasi!

Ragn-Sells