Suurjäätmed - mida tohib ja ei tohi teha

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid, jõulukuused jms.

Suuregabariidilise prügi väljavedu toimub teisipäeviti ja neljapäeviti. Palume võimalusel suurjäätmed välja viia just vahetult enne neid nädalapäevi. Samuti palume jäätmeid jätta sellisel viisil, et konteineritele juurdepääs ei oleks takistatud.
Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid nagu autoromud ja nende osad (sh rehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jne) ja muid tootjavastustusega hõlmatud jäätmeid. Neid jäätmeid ei tohi ladustada üldkasutataval alal. Selle asemel saab ohtlike jäätmeid ära anda jäätmejäämas: https://jaatmejaam.ee/

Kui ladustatakse keelatud jäätmeid, siis haldusfirma organiseerib jäätmete äravedu ja kulud määratakse majale. Kui tuvastatakse keelatud jäätmete tooja, siis tehakse avaldus Muposse ja tehakse trahv konkreetsele korterile/inimesele.

Isegi kui olete Raadiku elanikud, siis ei tohi prügilasse tuua suurjäätmeid mujalt!