Suitsuandurite kontroll viimastes korterites

Anname teada, et tänaseks on teostatud suitsuandurite kontroll enamus Raadiku tornide korterites. Täname eraldi Raadiku 8/3 maja elanikke koostöö eest – majas on jäänud hooldada ainult 4 korteri seadmed. Raadiku 8a/3 on jäänud hooldamata 15 korterit ja Raadiku 8b/3 – 12 korterit.

Hooldamata korterites tehakse hooldustööd jaanuari 2021 jooksul.


Tuletame meelde, et kõigil elanikel on vastavalt üürilepingule kohustus tagada korteritesse ligipääs. Suitsuandurite kontroll teostatakse vastavalt Päästeameti ja Terviseameti seisukohtadele (loe lähemalt SIIT) ning tulenevalt Tuleohutuse seadusest. 

COVID-19 olukorrast tulenevalt pööratakse kontrolli teostamisel erilist tähelepanu ennetusmeetmetele ja isikukaitsevahenditele. Tööde kestvus ühes korteris on hinnanguliselt 15 min. Kontrollija kasutab töö teostamisel kaitseriietust, kaitsemaski ja kummikindaid. Soovitame elanikel hoida kontrollijast vähemalt 2 meetrist vahet, võimalusel väljuda kontrolli ajaks korterist või viibida kontrollijast eraldi ruumis. Lisaks soovitame külastuse ajaks hoida ruumide aknad lahti.

NB! Üürnik peab teavitama, kui korteris on planeeritud kontrolli ajaks haigustunnustega üürnikud (sel juhul ei ole soovitatav korterisse siseneda). Üürnik peab andma ka teada, kui haiged on tervenenud, et saaks andurite kontrolli läbi viia. Samamoodi tuleb teavitada, kui kontrolli määratud ajaks ei ole muul põhjusel võimalik kontrollijat sisse lasta.

Juhime tähelepanu, et kui jaanuari lõpuks ei õnnestu üürniku tõttu kontrolli teostada (ilma mõjuva põhjuseta kontrolli teostamisest loobumine või kontrolliks määratud ajal korteris mitte viibimine), tehakse ametlikud hoiatused ning veebruarist esitatakse kokkulepitud ajal mitte kohal olemise eest arve.

Üürnike turvalisus on Üürileandjale, haldajale ja valdajale kõrge prioriteediga. Antud olukorras jõuame kõiki rahuldavale tulemusele ainult läbi koostöö ning viisaka ja konstruktiivse suhtluse.

-----

Küsimuste korral pöörduge halduri poole:
Maria Rogen (maria.rogen@stell.ee; tel 661 8000)