Ülevaade suurematest 2020. aasta remonditöödest

Raadiku elanike veebi-arutelul, mis toimub sel laupäeval 12.detsembril kell 15-17 räägime muuhulgas erinevatest remonttöödest.

Allpool on infoks ülevaade, millised on suuremad tööd, mida on 2020. aastal tehtud. Tuletame meelde, et tegemist on kulutustega, mida kannab omanik, mitte elanikud.

NB! arutelu kohta lisainfo ja liitumine siit.

Suuremad tööd, mis on tehtud 2020 aastal:

  • välisuste värvimised ja remont kogusummas 8 000 eurot;

  • tornmajades vahetati ära tuletõkkeklapid kogusummas 10 000 eurot, teostatakse ka iga-aastast kontrolli;

  • liftide parandus: sel aastal põhirõhk madalatel majadel, eelmine aasta remonditi tornmajade liftid – parandustööd kogusummas 25 000 eurot;

  • 8/1 majades värviti välispiirdeid kogusummas 20 000 eurot;

  • sellel aastal vaadati ka kõik katused üle ning kontrolliti spetsialistide poolt (lekked, ventilatsioonišahtid) – erinevaid katusetöid tehtud kogusummas 18 000 eurot;

  • tehti majade välisvuukide vaatlust. Telliti töid 8b/3 maja jaoks kogusummas 30 000 eurot.

  • tornmajades vahetati suitsueemalduse süsteemi kontrollmoodulid kogusummas 12 000 eurot.Järgmiseks aastaks on majade parandamiseks ettenähtud 230 000 eurot.