12. detsembril toimub Raadiku elanike veebiarutelu

Teeme Raadiku koos mõnusamaks!

12. detsembril kell 15.00-18.00 toimub Raadiku elanike avatud veebi-arutelu. Oodatud on osalema kõik Raadiku 8 piirkonna elanikud, kes on huvituvad oma elukeskkonna käekäigust, soovivad muuta Raadiku elukeskkonda paremaks ja on valmis sellesse panustama.

ÜHINEMISEKS ZOOM VEEBIKESKKONNA LINK - https://us02web.zoom.us/j/82185628791
JUHISED veebikeskkonna kasutamiseks. 

Veebikohtumise eesmärk on arutada Raadiku peamiste teemade üle – koostöö ja infovahetus, turvalisus, haldus ja heakord – tuua välja kordaminekud ja murekohad ning ühiselt mõelda lahenduste üle. Arutelu jooksul antakse samuti ülevaadet, mida on Raadikul viimastel aastatel elu paremaks korraldamiseks tehtud, millised on olnud peamised väljakutsed ning kuidas on nendega tegeletud. 

Seejuures püüame hoiduda teemadest, mis käsitlevad vaid üksikkorteri muresid. Neid tasub lahendab eraldi kirjutades selle osas haldurile või helistades Stell infoliinile.

Veebiarutelu tulemusi ja järeldusi arutatakse eraldi koos Raadiku Arendus ja Stell esindajatega, et nende põhjal viia sisse muudatusi Raadiku eluolu korralduses.

Arutelu jaoks võta kaasa avatud meel ning valmisolek kuulata teisi ja jõuda ühiste kokkulepeteni.

Arvestades COVID-19 tulenevaid avalike kohtumise piiranguid, toimub arutelu Zoom veebikeskkonnas. Kohtumine toimub eesti ja vene keeles vastavalt osalejate vajadusele. Veebiaruteluga saab ühineda Zoom lingi kaudu - https://us02web.zoom.us/j/82185628791Andke palun oma osalusest ja huvipakkuvatest teemadest teada lühikese veebivormi kaudu.


Arutelu modereerib SpeakSmart koostöös MTÜ Lasnaideega, kes kokkuleppel Raadiku Arendusega aitab alates 2016. aastast korraldada ladusamat infovahetust ja koostööd elanike, haldusfirma ja omaniku vahel (mh haldab www.raadiku.ee veebi).

Viimane avatud Raadiku elanike arutelu toimus eelmise aasta veebruaris, mille kokkuvõttega saab tutvuda siit.


Küsimuste korral kirjuta: raadiku@linnalabor.ee