11. novembrist 1. detsembrini viidi Raadikul läbi elanike küsitlus. Täitmiseks olid saadaval paberankeedid, mida oli võimalik saada Raadiku noortestaabist, samuti elektrooniline ankeet. Kokku osales 182 inimest.

Üldiselt on inimesed eluga Raadikul rahul.
Neile meeldib piirkonna asukoht, hea ühendus linnaga, läheduses peatused ja poed. Inimesed on rahul nii korterite suuruse, mugava planeeringu kui ka üüri suurusega. Meeldib, et piirkonnas on mänguväljakud ja parkimine.

Kõige häirivamad asjad on lärm, prügi, see, et lemmikloomade omanikud koerte järelt ei korista, ja ebakorralikud naabrid.

Huvitavatest ettepanekutest, mida inimesed sooviksid muuta, märgime ära järgmised - jalgrataste parkimine sisehoovis, suitsetamisalad, laste mänguväljakute korrastamine, liuväli, koerte jalutusväljak, lemmikloomajäätmete prügikastid, naabrivalve, hoovides lilled ja kibuvitsad

Ainult 11,3% Raadiku elanikest on puhastuse kvaliteediga rahul. Piirkonnas on suurteks probleemideks koristamine, prügi hulk, kord prügimajades ja majadega külgnevatel aladel.
Raadiku turvalisusega on rahul 24,6% elanikest. Paljud nõuavad, et piirkond vajab rohkem kaameraid, rohkem politsei sekkumist ja karistusi korra rikkujatele trahvidena.

Elanike jaoks on kõige olulisem info hankimise kanal trepikodades olevad teateid, aga ka elanike grupid Facebookis. Kõige vähem oluline või kasutatav on suhtlemine halduriga.

Järgmised küsimused olid seotud elanike ja haldusefirma vahelist infovahetust teatud kriteeriumide alusel.
Tulemused:
info saamine – rahul – 77,4%
info selgus – rahul – 85,7%
etteteatamisaeg – rahul – 76,4%
igakülgse ja õigeaegse tagasiside saamine – rahul – 69,8%
info kvaliteet – rahul – 78,6%

Järgmine küsimus puudutas elanike kaasamist ja koostööd. Enam kui pooled vastanutest on enam-vähem kursis sellega, kuidas praegu elanikega koostöö korraldatakse. Kuid peaaegu 30% vastanutest ei tea sellest mitte midagi.

Järgmine küsimustering puudutas elanike aktiivsust ja kontaktisiku (esindaja) valimist majas. Huvitav on siinjuures see, et üle poole vastanutest nõustub, et maja esindaja peaks olema, kuid samas ei taha enamik elanikke ise selliseks kontaktisikuks olla. 60 inimest 182-st aga jätsid oma kontaktandmed ning avaldasid soovi Raadiku elus aktiivselt kaasa lüüa ja ühiselt tekkivaid probleeme lahendada. Täname teid väga! See on väga väärtuslik!

Järgmine küsimus oli selle kohta, milliseid üritusi võiks Raadikul teha. Saime väga huvitavaid pakkumisi – üritused lastele, koristustalgud, infotunnid, laat, kirbuturg, kontsert, pereüritused, perepäevad, lauamänguõhtud, lemmikloomade näitus, võistlused, uisuplats talvel, üritust politseiga ja päästeametiga, loengud, pühadele pühendatud hooajalised sündmused (uusaasta, lihavõtted, Halloween) jms., lillede istutamine, käsitööpäev, Lasnamäe linnaosa ja Tallinna linnavalitsuse infoüritused, vaikuse minut/päev/kuu, rühmasporditegevused, maastikumäng.

Sellele järgnes küsimuste plokk üldise suhtumise kohta Raadikusse.
Raadiku on minu kodu – selle väitega nõustub üle poole.
Teistel elanikel on minuga sarnased vajadused – 30% nõus; enamikul vastajatest oli sellele küsimusele raske vastata.
Kord ja heakord Raadikul on ka minu kohustus - väitega nõustub üle 60%.

Üldised andmed:
Kõige aktiivseim maja on 8b/1!
Enamik vastajatest on Raadikul elanud üle 10 aasta
Kõige aktiivsem vanuserühm on 40-49-aastased

Raadiku soovitaks hea elukohana 55,4% elanikest.